Избор на лекар и запис по телефона
, 7 (812) 409-93-64 7 (499) 519-32-81,7 (812) 409-93-64

Анализът на генетичните повторения предполага ролята на ДНК нестабилността при шизофренията.

Както знаете, между индивидите има вариации в броя на повторенията на ДНК последователността. Някои от тези вариации в броя копия (ILC) са свързани с болестта, какъвто е случаят с шизофренията . При тази болест редките BCC върху хромозомите, включително 1, 15, 16 и 22, са по-чести при пациентите, отколкото в контролната група. Предишни проучвания обаче не са изследвали напълно ефекта на конкретен ISC, особено върху хромозомата X, според характеристиките на пациента. Гените, отговорни за ILC при шизофрения, които ще допринесат за разбирането на развитието на болестта, също не са проучени.

Международен изследователски екип, базиран в Нагояския университет, понастоящем използва метод, основаващ се върху маркиране на ДНК фрагменти с различни флуоресцентни маркери, за да се идентифицират високи нива на генетична хетерогенност (в резултат на няколко различни генетични дефекти, които могат да причинят същите симптоми) шизофрения.

Изследователите също така идентифицират VKK, свързано с шизофрения на засегнатите категории гени, които контролират ремонта на ДНК увреждане, което може да бъде в основата на механизмите на заболяването. Проучването е публикувано в сп. Nature Springer Molecular Psychiatry.

Методът, използван от учените, беше по-чувствителен, по-точен от предишните методи. Това позволи да се идентифицират повече IHC, особено малки, които съставляват до 70% от всички IHC. Клинично значително по-важни VKK са наблюдавани в ДНК на 1 699 пациенти, страдащи от шизофрения, в сравнение с 824 контролни индивиди. В същото време, анормалните числа на X хромозомите също са свързани с болестта.

Висока генетична хетерогенност беше открита чрез откриването на тези МКС в 67 различни региона при 9% от пациентите. По-нататъшна промяна се наблюдава при ефекта на IHC върху характеристиките на пациента, тъй като някои IQCs се извършват като се използва контрола, без да се предизвикват никакви симптоми.

Авторът на изследването Итару Кузима казва, че пациентите с клинично значима ИХД са показали редица симптоми като проблеми с развитието и отказ за приемане на лечение. Наличието на две BCC води до по-тежки фенотипове.

Изследователите са разгледали внимателно генетичните региони на категориите гени, свързани с шизофренията, които могат да бъдат засегнати от генетични нарушения, които включват оксидативен стрес, което води до увреждане на ДНК, когато се наруши балансираната и геномна цялост на ДНК.

Сподели тази статия:

Йозеф Адисън

С упражняване и умереност, повечето хора могат да направят без медицина.

Нашата група VKontakte
Каним лекари
Каним практикуващите да съветват посетителите на сайта medican.info - научете повече .