Въпроси, маркирани с „контрол на версиите“

Контролът на версиите е управление на промени в документи, програми и друга информация, съхранявана като компютърни файлове. Използвайте този маркер, за да маркирате общи въпроси за използването и приложимостта на версиите, сравнявайки VCS. За повечето команди и методи, специфични за всеки конкретен VCS, има определени етикети, които трябва да бъдат предпочитани.
2
отговор

Инструмент за управление на безплатен изходен код за заместване на CVS - Необходимо е отделно хранилище / работни папки

Работил съм с CVS от много години и ще се радвам да премина към по-съвременни инструменти. Има ли някакви инструменти за контрол на версиите, които ви позволяват да запазите работната директория и хранилището в отделни директории, като при добри дни? ...
set 01 Sep '12 в 14:55 ч
1
отговора

Какво може да се случи, ако размерът на моя git-repo на github надвиши 1 GB?

По-долу е дадено описание на github: help, https://help.github.com/articles/what-is-my-disk-quota: моят въпрос е какво ще се случи, ако размерът на репо превишава 1 GB, какво може да се случи, ако Няма да намаля размера му? (Искам да кажа, просто пренебрегнах ...
Задайте 28 септември '12 в 7:31