Git списък с фазови файлове

Сложих много файлове, използвайки git add , сега искам да видя всички файлове, които съм сложил без untracked files и без changed but unstaged files .

Как да направя това? Когато използвате git diff --cached виждам промените в това, което току що инсталирах. След това се опитах да използвам git status --cached , но това --cached , за съжаление, не работи с git status .

29
09 нояб. зададен от Тимон де Гроот 09 ноември. 2015-11-09 16:52 '15 в 16:52 2015-11-09 16:52
ответ 1 отговор

Най-добрият начин да направите това е да git diff --name-only --cached .

Когато проверявате ръководството, най-вероятно ще намерите следното:

 --name-only Show only names of changed files. 

И в примерната част на ръководството:

 git diff --cached Changes between the index and your last commit. 

В комбинация ще получите changes between the index and your last commit Show only names of changed files. и Show only names of changed files. за Show only names of changed files.

49
09 нояб. Отговорът е даден от Тимон де Гроот 09 ноември. 2015-11-09 16:52 '15 в 16:52 2015-11-09 16:52

Други въпроси относно тагове или Задайте въпрос