Избор на лекар и запис по телефона
, 7 (812) 409-93-64 7 (499) 519-32-81,7 (812) 409-93-64

Цветна слепота: Симптоми и лечение

Цветна слепота - основните симптоми са:

Цветната слепота, която в някои случаи се дефинира и като термина "цветна слепота", е характерна особеност на визията, при която човек не може да различи един или няколко цвята (оттенъци). Цветната слепота, чиито симптоми могат да бъдат наследствени или придобити, е доста общо зрително увреждане и в някои случаи действа като един от признаците на заболявания, включително катаракта, заболявания на мозъка или централната нервна система.

Общо описание

Централната част на ретината има чувствителни към цветовете рецептори, които са нервни клетки, които са пръчки и конуси. Тези рецептори на свой ред имат няколко вида цветно-чувствителни пигменти. Конусите в собствения си състав имат такъв визуален пигмент като йодопин, който се състои от два пигмента, които са чувствителни към всички видими спектрални области. Хлорораб се счита за един от пигментите, съдържащи се в йодопин, а еритролаб се счита за втори. Chlororub има максимална чувствителност към областта на спектъра, към която принадлежи жълто-зелената част, а erythrolab, от своя страна, има максимална чувствителност към жълто-червената област на спектъра.

Пръчките съдържат пигмент като родопсин. Характеризира се със специфичен абсорбционен спектър, наличието на свойствата на осин и хромофора, както и химичната връзка между тях. В този спектър има две максимални точки, едната от които попада на синия си регион (почти до достигане на ултравиолетовия участък, границата достига 278 nm (Нанометър)), тя е причинена от opsin, а другата е регион с точката, достигаща 500 nm., отговарящи на условията на изключително ниска светлина ("зрение със здрач").

Нормалното човешко виждане се характеризира с факта, че рецепторите в необходимото количество съдържат всички изброени пигменти, т.е. както еритролаб и хлораб, така и родопсин, такъв състав на пигменти се определя като трихромат. Ако се отбележи липсата на един от тези пигменти или неговото увреждане, както и липсата или провала на няколко пигмента по едно и също време, тогава тези състояния причиняват нарушение на цветовото възприятие, т.е. някои видове цветна слепота.

С други думи, картината на цветната слепота е както следва. Ретината на окото в самия център (това е макулата или макулата) включва такива клетки, благодарение на които се гарантира възприемането на цвета и предаването му е конусите. Всички, както установихме, три, всеки от тях съответства на трите варианта на пигмента - жълто, червено и синьо. Тези цветове са основните цветове, които като цяло могат да възприемат окото. Що се отнася до другите цветове (включително нюанси), те се оформят и съответно се възприемат поради смесването на онези три цвята, които очите ни могат да възприемат. Най-общо, цветната слепота е придружена от липса или отсъствие на червен пигмент, много по-рядко липсва или отсъства синьо пигмент.

Пациентите с цветна слепота като цяло не могат да различават нито един цвят (синьо-виолетов, зелен, червен), но такива варианти на заболяването не са изключени, като съответно пациентите не могат да различават няколко цвята едновременно (в този случай става дума за патологии като слепота на двойката) или изобщо нито един от цветовете на спектъра (цветна слепота). Тези обекти, чийто цвят за цветна слепота остава "невидим", се възприемат от тях като сиви предмети. Това, което е забележително, често се случва, че цветът "отпада" от спектъра не причинява никакви неудобства на пациента, освен това в някои случаи такава "липса" се появява с времето, в зряла възраст и случайно.

Структура на очите

Цветна слепота: Причини

Както вече посочихме, цветната слепота може да бъде вродена или придобита. Наследственият характер на цветната слепота се дължи на предаването на X хромозомата, свързана с нея, в почти всички случаи на болестта, такава трансмисия възниква на сина от майката, действаща като носител на гена. В резултат на действието на такава схема, почти 20 пъти по-често, цветната слепота се диагностицира при мъже с набор от XY хромозоми. Забележително е, че за тези мъже, чийто дефект присъства в единствената налична хромозома Х, не се получава компенсация, което се обяснява с липсата на "резервна" такава хромозома (X). По този начин се наблюдават различни прояви на степента на цветна слепота сред населението при 2-8% от мъжете на 1000, докато същият брой жени носи само 4 случая на заболяването.

Някои видове цветна слепота се считат не за наследствено заболяване, а като за визия. Така че, въз основа на едно от изследванията, беше установено, че пациентите, които имат затруднения при разпознаването на някои варианти на зелени и червени нюанси на цветовете, могат да разпознаят различни други нюанси. Като един от примерите можете да подчертаете нюансите на kaki, привидно идентични с пациентите с нормална визия.

Що се отнася до придобитата форма на цветна слепота, тук патологията се развива само в очите, на които е засегната или очната ретина (зоната на жълтото петно) или оптичният нерв (който е свързан с това или онова заболяване, свързано с такова увреждане). Този вид цветна слепота се характеризира с прогресивно влошаване на собствените си, за пациента е трудно да прави разлика между жълт и син цвят. Като една от причините, предизвикващи развитието на далтонизма, е заболяване като диабет. В допълнение, цветната слепота, както вече беше посочена, в нейната придобита форма може да бъде пряко свързана с наличието на катаракта при пациент, определено заболяване на централната нервна система, както и действително увреждане на мозъка.

Цветна слепота: видове

Съществуват редица дефиниции, които обозначават конкретни видове цветна слепота. Основата за тези дефиниции е съответствието със следните варианти: червено - "протос" ("първи" на гръцки), зелен - "деутеро" (съответно "втори"). Комбинацията от тези опции и частта "анопия" (в превод означава "липса на визия") доведоха до появата на подходящи варианти за слепота, при които цветната слепота за червено започна да се обозначава като "протанопия", а цветната слепота за зелен цвят - "deuteranopy".

Наличието на цялата група пигменти при пациентите (т.е. посочените три основни варианта) с намалена активност на единия от тях ги определя като трихромати. Както е отбелязано, нарушеното възприемане на червения пигмент е най-често диагностицирано. Тази статистика показва, че приблизително 8% от мъжете имат червено-зелен дефект, докато същата патология се диагностицира само при 0,5% от жените. Приблизително ¾ от пациентите от тази група са абнормни трихромати.

Отслабването на цветното възприятие, диагностицирано в някои случаи, се нарича протономалия (тази особеност на зрението е отслабено възприемане на червеното), в някои - деутеранономия (отслабено възприемане на зеленото). Патологията като цветната слепота се диагностицира като патология на семеен тип проява, характеризира се с нейния рецесивен тип наследство и се диагностицира в един случай на милион.

Забележително е, че в някои региони на света наследствените заболявания са по-чести и съответно цветната слепота в една или друга форма, принадлежаща към тази група болести, е по-често диагностицирана. Например, е известно, че населението на един от датските острови, което има отдалечен начин на живот за дълъг период от време, за 1600 души от жителите му има 23 пациенти, диагностицирани с абсолютна цветна слепота. Това разпространение на заболяването е продиктувано в случая чрез произволно възпроизвеждане на конкретен мутантен ген, както и от такива чести събития като свързани бракове.

Tritanopia (т.е. посочената цветна слепота) сама по себе си рядко се диагностицира. Характеристиките на патологията се дължат на факта, че пациентът не е в състояние да отличи жълти и сини цветове, спектърът на тези цветове се възприема от него като нюанси.

Тританопията от третия тип е придружена не само от невъзможността за възприемане на част от синия спектър, но и от невъзможността да се разграничат предмети при условия на светлинен свеж въздух (такава особеност на видението се определя като "нощна слепота"). Освен това в този случай е възможно да се прецени разрушаването на нормалната работа, извършена от пръчките, които са отговорни за наблюдаването при такива условия, както и осигуряване на приемане на спектъра в синята му част при условия на достатъчно осветление, което вече е осигурено от родопсин (фоточувствителен пигмент).

Отсъствието на един от светлочувствителните пигменти определя пациента като дихромат, отсъствието на червен пигмент го определя като протанопичен дихромат, а отсъствието на хлоро-лаборатория, зелен пигмент, съответно дефинира пациента като деутеронопичен дихромат.

Цветна слепота: Симптоми

Като единствен и всъщност основен знак за цветна слепота, както става ясно от описаното по-горе, има нарушение на цветното възприятие. Въпреки че цветната слепота е отклонение от зрението, то не е условие за нарушаване на нейната острота, нито фактор, който засяга друг вид свойства.

Цветната слепота при децата за дълго време може да не се прояви изобщо, защото цветното възприятие за тях е най-вече "наложено". Това означава, че тревата е зелена за изявлението, което е разработено за тях, и небето е синьо и т.н., докато те виждат тревата, небето и всички други предмети в различен цвят. Можете да забележите цветна слепота при деца, когато отсъствието на различие във визията на детето, например в обекти със зелени и сиви цветове или обекти от сиво и червено, става забележимо. Въз основа на възприемането на цветовете (както при деца, така и при възрастни), днес има три основни групи цветови аномалии:

  • Цветна слепота от първия вид или протанопия - в този случай пациентът не е способен да различава зелените и червените нюанси.
  • Цветна слепота от втория вид, или деутеронопия - пациентът не е в състояние да отличава зелени нюанси от нюанси на синьо.
  • Цветна слепота от третия вид или тританопия - пациентът не е в състояние да отличава сини нюанси от жълти нюанси, а също така няма и визията за здрача, обсъдена по-горе.

диагностициране

За диагностицирането на цветната слепота се използват специални маси - поликарматични маси Rabkin. В сърцето на всяка от тези таблици има много цветни точки и кръгове, те имат същата яркост и някои цветови разлики. Пациент с цветна слепота при гледане на маса с проблем, който е проблематичен за него, ще види еднообразно изображение, докато пациент без пътеки за възприемане на цветовете ще може да открие геометрична фигура или фигура, съставена от елементи от един и същи цвят в такава таблица.

Цветно възприятие: тест за цветна слепота

лечение

Третирането на цветната слепота на вродената природа на неговото възникване в момента е невъзможно, възможността за лечение на придобитата цветна слепота в някои случаи също е под съмнение.

При придобитата цветна слепота някои корекции се допускат поради хирургическа интервенция, при всички случаи лечението й изисква незабавно лечение на болестта, която причинява цветна слепота. Така например, цветна слепота в случай на катаракта, съответно, необходимостта от премахване на катаракта, поради което, съответно, визия може да се подобри. Развитието на цветната слепота на фона на приемането на определени лекарства изисква тяхното отменяне - тази мярка определя възможността за известно възстановяване на цветовото възприятие.

Направени са някои опити за коригиране на възприемането на цветовете чрез специален тип обектив. Тяхната повърхност е покрита със специален слой, характеристиките на нейния състав правят възможно да се промени дължината на вълната в процеса на възприемане на определени цветове. В същото време подобни опити за влияние върху цветната слепота не определят конкретните резултати, тъй като не установяват съществени подобрения.

Предвид липсата на прогресия на вродения далтонизъм, пациентите с това заболяване са свикнали да приспособяват собственото си възприятие на цветовете въз основа на техните характеристики. Например, чрез запаметяване се асимилира, че червеният цвят на светофара е горна, съответно зелена, по-ниска.

Ако имате симптоми на цветна слепота, трябва да се консултирате с офталмолог.

Сподели тази статия:

Ако мислите, че имате цветна слепота и симптомите, характерни за това заболяване, тогава вашият очен лекар може да ви помогне.

Също така предлагаме да използвате нашата онлайн услуга за диагностика на заболявания , която избира възможни заболявания въз основа на въведените симптоми.

Йозеф Адисън

С упражняване и умереност, повечето хора могат да направят без медицина.

окултистът приема
Адрес : Москва, бл. Vorontsovskaya, стр. 8, стр. 6
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адрес : Москва, бл. Фестивал, 4
Телефон : +7 (499) 969-23-58
Адрес : Москва, втора Syromyatnicheskiy лента, 11
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адрес : Москва, бл. Тестовская, г. 10, първи вход
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адрес : Москва, бл. Ярцевская, 8
Телефон : +7 (499) 969-23-38
Адрес : Москва, ул. "Хоррошевско", 80
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адрес : Москва, бл. Воротинская, 4
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адрес : бул. "Москва", бул. "Цветни", бл. 30, корп. 2
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адрес : Москва, бл. Landyshevaya, d. 14, корп. 1
Телефон : +7 (499) 519-32-81
Адрес : Москва, бл. Ивановска, 23
Телефон : +7 (499) 969-23-63
Нашата група VKontakte
Каним лекари
Каним практикуващите да съветват посетителите на сайта medican.info - научете повече .