Контролът на версиите е управление на промени в документи, програми и друга информация, съхранявана като компютърни файлове. Използвайте този маркер, за да маркирате общи въпроси за използването и приложимостта на версиите, сравнявайки VCS. За повечето команди и методи, специфични за всеки конкретен VCS, има определени етикети, които трябва да бъдат предпочитани.

Контролът на версиите , известен също като контрол на версиите, контрол на версиите или управление на софтуерната конфигурация (SCM) , е управлението на промени в документи, програми и друга информация, съхранявана като компютърни файлове. Най-често се използва в разработката на софтуер, където група хора могат да променят същите файлове.

За въпроси, свързани с конкретен софтуер за контрол на версиите, използвайте подходящия маркер. Ето един (непълен) списък с често използвани маркери: