JavaScript (да не се бърка с Java) е високо ниво, динамичен, многопарадигмален, обектно-ориентиран, прототип, слабо типизиран език, използван както за клиентски, така и за сървърни скриптове. Неговата основна употреба е в рендирането и манипулирането на уеб страници. Използвайте този маркер за въпроси относно ECMAScript и неговите различни диалекти / реализации (с изключение на ActionScript и Google-Apps-Script).

JavaScript (ECMAScript диалект) е високо-динамичен, мултипарадигмален, обектно-ориентиран, слабо типизиран прототип-базиран език, който традиционно се използва за клиентски скриптове в уеб браузъри. JavaScript може да се изпълнява и извън браузъра, използвайки инфраструктура като , , или