Въпроси с надпис „презапис“

Презаписването е процесът на заместване на съдържанието с друго съдържание. Тя може физически да бъде заменена от съхранение или да бъде заменена от по-нова версия на типа съдържание.
39
отговор

Как да накарам git да презапише местните файлове?

Как да принудително презапишете локалните файлове в git pull? Сценарият е, както следва: Член на екипа променя шаблоните за сайта, върху който работим и добавя някои изображения в каталога с изображения (но те забравят да ги добавят под контрол и ...
настроен на 14 юли в 17:58
13
отговор

Как да направите cp презапис без потвърждение

Опитвам се да използвам командата cp и пренапишете сила. Опитах cp -rf / foo / * / bar, но все още съм помолен да потвърдя всеки презапис.
на 13 декември. '11 в 14:17
4
отговор

Четене и презаписване на файл в Python

Понастоящем използвам това: f = open (име на файла, 'r +') text = f.read () text = re.sub ('foobar', 'bar', текст) f.seek (0) f.write ( text) f.close () Но проблемът е, че старият файл е по-голям от новия. Така че получавам нов файл, който и ...
Задайте на 11 март в 13:01 часа
4
отговор

Презаписване или отмяна

Това може да изглежда като глупав въпрос, но аз съм просто любопитен и искам да използвам правилния термин, когато става въпрос за проблем. Не можах да намеря подобен въпрос, затова реших да създам нов. Трябва ли да се позовем на "изпълнение за заместване" на ...
на 28 декември '12 в 6:33
8
отговор

Как да заменим съществуващите файлове в пакетния режим?

Следната команда копира и премества файла, но аз също трябва да заменим заменения файл. xcopy /sc:mmyinbox est.doc C: myoutbox
на 29 октомври '10 в 14:20
6
отговор

Python - преместване и пренаписване на файлове и папки

Имам "Dst Directory", в който има файлове и папки, и имам "src Directory", в който има и файлове и папки. Това, което искам да направя, е да преместя съдържанието на "src Directory" в "Dst Directory" и да презаписвам всички файлове, които ...
на 14 септември '11 в 19:23
5
отговор

Презаписването на Python на наследени методи за клас

Имам два класа: Field и Background. Те изглеждат по следния начин: class Field (object): def __init __ (self, a, b): self.a = self.b = b self.field = self.buildField () def buildField (self): field = .. ,
настроено 07 октомври '12 в 3:11
3
отговор

Може ли Gulp да замени всички src файлове?

Да речем, че искам да заменя номера на версията в куп файлове, много от които живеят в поддиректории. Ще прехвърлям файлове чрез gulp-replace, за да стартирам функцията regex-replace; но в крайна сметка искам да презапише всички файлове. Задачата може да изглежда ...
на 15 март 14 в 5:28
5
отговор

Презаписване на txt файл в java

Кодът, който написах, трябва да съответства на съдържанието на избрания текстов файл, но той го добавя. Какво правя погрешно? Файл fnew = нов файл ("../ плейлист /" + съществуващ плейлист.getText () + ". Txt"); String source = textArea.getText (); Система ....
настройте 05 декември '12 в 21:08
7
отговор

Как да пишем данни в текстов файл в C #, без да презаписваме текущите данни

Поздрави, не мога да разбера как да пиша данни във файл, без да го презаписвам. Знам, че мога да използвам File.appendtext, но не съм сигурен как да го свържа със синтаксиса. Тук е моят код: TextWriter tsw = нов StreamWriter (@ "C: Hello.txt"); // Писане ...
01 апр '11 в 20:39
2
отговор

как да презапишете данни в txt файл?

Възможно дублиране: Може ли някой да каже защо предишните данни все още се показват при запазване на данни, използвайки StreamWriter Имам WPF C # приложение, което чете и пише в .txt файл, знам как да напиша линия, но с .. ,
настроен на 22 юни 11 в 22:03 часа
1
отговора

Python: как да принудим презаписване на файлове при използване на setup.py install (distutil)

Използвам distutil, за да инсталирам Python кода, използвайки python setup.py install Имам проблеми, когато искам да инсталирам по-стар клон на моя код върху нов: setup.py install няма да презаписва стари файлове. Работи ...
набор 02 октомври '13 в 12:27
1
отговора

Фалшиви навигационни свойства

Бих искал да фалшифицирам платформата на Navigator за CasperJS (/ PhantomJS). Намерих прости решения за пренаписване на обекта на Navigator при зареждане на страница, която се предлага на много други места в интернет: casper.on ('page.initialized', ...
е настроен на 8 юли в 16:09
5
отговор

Как да пренапишем папка, ако тя вече съществува, когато е създадена с помощта на makedirs?

Следният код ми позволява да създам директория, ако тя вече не съществува. dir = 'path_to_my_folder' ако не е os.path.exists (dir): os.makedirs (dir) Папката ще се използва от програмата за писане на текстови файлове в тази папка. Но искам да започна с ...
Задайте на 26 юли 12 в 3:18
1
отговора

C ++ fstream пренаписва вместо добавяне

Опитвам се да създам основна система за записване на проекта, по който работя. Проблемът, който срещнах, е, че въпреки че пиша имената в основния си, те просто презаписват предишните. В момента имам: vo ...
на 24 февруари '13 в 23:40