Код за грешка 1292 неправилно значение за mysql

У меня има таблица

 `CREATE TABLE IF NOT EXISTS `PROGETTO`.`ALBERGO` ( `ID` INT(11) NOT NULL COMMENT 'identificativo dell\' albergo' , `nome` VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Il nome dell\'albergo' , `viale` VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Il viale in cui si trova ' , `num_civico` VARCHAR(5) NULL COMMENT 'Il numero civico che gli appartiene' , `data_apertura` DATE NULL COMMENT 'Data di inizio apertura (inizio stagione)' , `data_chiusura` DATE NULL COMMENT 'Data di chiusura (fine stagione)' , `orario_apertura` TIME NULL COMMENT 'Orario di apertura' , `orario_chiusura` TIME NULL COMMENT 'Orario di chiusura' , `posti_liberi` INT(11) NULL COMMENT 'Disponiblità posti liberi ' , `costo_intero` FLOAT NULL COMMENT 'Costo del prezzo intero' , `costo_ridotto` FLOAT NULL COMMENT 'Costo del prezzo ridotto' , `stelle` INT(11) NULL COMMENT 'Classificazione in base al criterio delle stelle' , `telefono` VARCHAR(15) NULL COMMENT 'Recapito telefonico' , `mail` VARCHAR(100) NULL COMMENT 'Recapito e-mail' , `web` VARCHAR(100) NULL COMMENT 'Sito Web relativo all\'ente' , 'Nome-paese` VARCHAR(45) NOT NULL COMMENT 'Identificativo del paese in cui si trova l\'albergo' , `Comune` CHAR(2) NOT NULL COMMENT 'Identificativo del comune in cui si trova l\'albergo' , PRIMARY KEY (`ID`) , INDEX `Nome-paese` (`Nome-paese` ASC) , INDEX `Comune` (`Comune` ASC) , CONSTRAINT `Nome-paese` FOREIGN KEY (`Nome-paese` ) REFERENCES `PROGETTO`.`PAESE` (`Nome-paese` ) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `Comune` FOREIGN KEY (`Comune` ) REFERENCES `PROGETTO`.`PAESE` (`Comune` ) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE) ENGINE = InnoDB 

Когато се опитвам да изпълним това запитване:

 INSERT INTO `PROGETTO`.`ALBERGO`(`ID`, `nome`, `viale`, `num_civico`, `data_apertura`, `data_chiusura`, `orario_apertura`, `orario_chiusura`, `posti_liberi`, `costo_intero`, `costo_ridotto`, `stelle`, `telefono`, `mail`, `web`, `Nome-paese`, `Comune`) VALUES(0, 'Hotel Centrale', 'Via Passo Rolle', '74', '01-05-2012', '31-09-2012', '06:30', '24:00', 80, 50, 25, 3, '43968083', 'info@hcentrale.it', 'http://www.hcentrale.it/', 'Trento', 'TN') 

* Код за грешка: 1292. Неправилно значение: '01 -05-2012 'за столбца' data_opening 'в строке 1 *

Какво ми смениш? (аз се опитах да променя формата на файла с gg / mm / yyyy на dd-yyyy, но нищо не изменилось)

11
31 янв. задан FrancisN 31 янв. 2013-01-31 14:56 '13 в 14:56 2013-01-31 14:56
@ 3 отговори

Пример за пример в следващата форма на yyyy-MM-dd ,

 INSERT INTO `PROGETTO`.`ALBERGO`(`ID`, `nome`, `viale`, `num_civico`, `data_apertura`, `data_chiusura`, `orario_apertura`, `orario_chiusura`, `posti_liberi`, `costo_intero`, `costo_ridotto`, `stelle`, `telefono`, `mail`, `web`, `Nome-paese`, `Comune`) VALUES(0, 'Hotel Centrale', 'Via Passo Rolle', '74', '2012-05-01', '2012-09-31', '06:30', '24:00', 80, 50, 25, 3, '43968083', 'info@hcentrale.it', 'http://www.hcentrale.it/', 'Trento', 'TN') 
10
31 янв. ответ ден John Woo 31 янв. 2013-01-31 15:16 '13 в 15:16 2013-01-31 15:16

С mysql 5.7 означава стойности, например 0000-00-00 00:00:00, не е разрешено.

Ако искате да разрешите това, трябва да обновите my.cnf , например:

 sudo nano /etc/mysql/my.cnf 

находка

 [mysqld] 
border=0

Добави след:

 sql_mode="NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" 

Презапусни служба mysql:

 sudo service mysql restart 

Готово!

38
11 марта '16 в 18:29 2016-03-11 18:29 ответ ден Синан Елдем 11 март '16 в 18:29 2016-03-11 18:29

В тази работна среда е добавено запитване от приложения С #. В случай на използване на формата ISO решавате проблема

 string value = date.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 
0
10 июня '17 в 13:59 2017-06-10 13:59 ответ дан faheem khan 10 юни '17 в 13:59 2017-06-10 13:59

Други въпроси по метката или Задайте въпрос