git -commit - записва промените в хранилището заедно с журнално съобщение.

Запазва съдържанието на текущия индекс в ново поемане заедно с журнално съобщение от потребителя, описващ промените.

Добавено от връзката