Променената зона Git или индексът Git е списък с файлове, които ще продължат към следващия финал. Използвайте този маркер за въпроси относно проблеми и операции със зоната за спиране.

Етап за запис е файл, обикновено съдържащ се в директорията Git, който съхранява информация за това какво ще се случи с следващия ви финал. Понякога се нарича „индекс“, но също така е обичайно да се определи като междинна област. (от Pro Git )

Файловете се поставят (индексират) с , или и се премахват от фазата . Действителното съдържание на зоната за спиране може да се покаже с помощта на .

Препоръчани въпроси:

2019