git -fetch - изтегляне на обекти и връзки от друго хранилище

Командата git fetch извлича промените, направени в отдалеченото хранилище.

Той няма да генерира автоматично промени във вашите локални клонове, да използва git pull да направи това, или да се слее от изходния клон след стартиране на fetch .

За подробности вижте страницата за помощ .