Как да обновите страницата с помощта на jQuery?

Как да обновите страницата с помощта на jQuery?

2175
23 марта '11 в 14:55 2011-03-23 14:55 luca е настроен на 23 март , '11 в 14:55 2011-03-23 ​​14:55
@ 27 отговора

Използвайте location.reload() :

 $('#something').click(function() { location.reload(); }); 

Функцията reload() приема незадължителен параметър, който можете да зададете на true да принудите сървъра да се презареди, а не кеша. Настройката по подразбиране е false , така че по подразбиране страницата може да се презареди от кеша на браузъра.

3488
23 марта '11 в 14:57 2011-03-23 14:57 отговорът е даден от Рой 23 март, '11 в 14:57 2011-03-23 ​​14:57

Това трябва да работи за всички браузъри, дори без jQuery:

border=0
 location.reload(); 
428
23 марта '11 в 14:57 2011-03-23 14:57 отговорът е даден от Торбен на 23 март '11 в 14:57 2011-03-23 ​​14:57

Има няколко неограничени начина за опресняване на страница с помощта на JavaScript:

 1. location.reload()
 2. history.go(0)
 3. location.href= location.href
 4. location.href= location.pathname
 5. location.replace(location.pathname)
 6. location.reload(false)

  Ако трябва отново да извлечем документа от уеб сървъра (например, когато съдържанието на документа се променя динамично), ще прехвърлим аргумента като true .

Можете да продължите списъка с рекламни послания:

 button { background: #2ecc71; border: 0; color: white; font-weight: bold; font-family: "Monaco", monospace; padding: 10px; border-radius: 4px; cursor: pointer; transition: background-color 0.5s ease; margin: 2px; } button:hover { background: #27ae60; } 
386
23 июня '13 в 12:47 2013-06-23 12:47 отговорът е даден на Ionică Bizău на 23 юни 2013 г. в 12:47 2013-06-23 12:47

Предполагам, че ще има много начини:

 • window.location.reload();
 • history.go(0);
 • window.location.href=window.location.href;
187
23 марта '11 в 14:58 2011-03-23 14:58 отговорът е даден от Давид на 23 март '11 в 14:58 2011-03-23 ​​14:58

За да презаредите страницата с помощта на jQuery, изпълнете:

 $.ajax({ url: "", context: document.body, success: function(s,x){ $(this).html(s); } }); 

Подходът, който използвах беше Ajax jQuery. Изпробвах го на Chrome 13. След това поставих кода в манипулатор, който ще предизвика рестартиране. URL адресът "" означава на тази страница .

117
30 сент. Отговорът е даден на Петър 30 септември. 2011-09-30 14:00 '11 в 14:00 2011-09-30 14:00

Ако текущата страница е заредена с POST заявка, можете да я използвате

 window.location = window.location.pathname; 

вместо

 window.location.reload(); 

защото window.location.reload() ще поиска потвърждение, ако е извикан на страница, заредена с POST заявка.

100
22 июня '12 в 14:58 2012-06-22 14:58 отговорът е даден от SumairIrshad на 22 юни '12 в 14:58 ч. 2012-06-22 14:58

Въпросът трябва да бъде

Как да обновите страницата, използвайки javascript

 window.location.href = window.location.href; //This is a possibility window.location.reload(); //Another possiblity history.go(0); //And another 

Вие сте разглезени за избор.

59
23 марта '11 в 15:01 2011-03-23 15:01 отговорът е даден от JohnP 23 март '11 в 15:01

Можете да използвате

 location.reload(forceGet) 

forceGet е логично и незадължително.

Стойността по подразбиране е false, която презарежда страницата от кеша.

Задайте този параметър на true, ако искате да принудите браузъра да получи страницата от сървъра, за да се отървете от кеша.

Или просто

 location.reload() 

ако искате бързо и лесно с кеширане.

51
25 июля '13 в 17:27 2013-07-25 17:27 отговорът е даден Pinch на 25 юли '13 в 17:27 2013-07-25 17:27

Три подхода с различно поведение, свързано с кеша:

 • location.reload(true)

  В браузъри, които реализират forcedReload на forcedReload location.reload() , той се рестартира, избирайки ново копие на страницата и всички нейни ресурси (скриптове, стилови таблици, изображения и т.н.). Той няма да обслужва никакви ресурси от кеша - той получава нови копия от сървъра, без да изпраща заглавките на заявките, if-modified-since или if-none-match .

  Еквивалентно на твърд потребител при браузъри, където е възможно.

  Имайте предвид, че изпращането на true към location.reload() поддържа във Firefox (виж MDN ) и Internet Explorer (виж MSDN ), но не се поддържа и не е част от W3 HTML 5 спецификацията , а W3 е проект на HTML 5.1 спецификация , WHATWG HTML стандарт на живот .

  В неподдържани браузъри, като Google Chrome, location.reload(true) държи същото като location.reload() .

 • location.reload() или location.reload(false)

  Той презарежда страницата, извлича ново, не кеширано копие на самата HTML страница и RFC 7234 извършва повторни проверки на всички ресурси (като скриптове), които браузърът кешира, дори ако те са свежи , RFC 7234 позволява на браузъра да ги обслужва без повторна проверка.

  Точно как браузърът трябва да използва своя кеш при извършване на повикване до location.reload() не е посочен или документиран, доколкото мога да кажа; Определях поведението по-горе чрез експериментиране.

  Това е еквивалентно на потребителя, като просто кликнете върху бутона Обнови в браузъра си.

 • location = location (или безкрайно много други възможни методи, свързани с присвояването на location или неговите свойства)

  Работи само ако URL адресът на страницата не съдържа хеширане / хеширане!

  Повторно зареждане на страницата без повторно задаване или повторна проверка на нови ресурси от кеша. Ако самата HTML страница е нова, това ще презареди страницата без никакви HTTP заявки.

  Това е еквивалентно (по отношение на кеширане) на потребителя, отварящ страницата в нов раздел.

  Ако обаче URL адресът на страницата съдържа хеш, това няма да има ефект.

  Отново, кеширащото поведение не е дефинирано тук, доколкото знам; Идентифицирах я чрез тестване.

Така че по принцип искате да използвате:

 • location = location за максимално използване на кеша, ако страницата няма хеш в URL адреса, в който случай няма да работи
 • location.reload(true) за получаване на нови копия на всички ресурси без повторна проверка (въпреки че не е универсално поддържана и няма да се различава от location.reload() в някои браузъри като Chrome)
 • location.reload() за точно възпроизвеждане на ефекта от потребителя, като натисне бутона Refresh.
32
14 нояб. Отговор от Марк Амери 14 ноември 2015-11-14 14:22 '15 в 14:22 2015-11-14 14:22

window.location.reload() презареди от сървъра и ще презареди всички ваши данни, скриптове, изображения и т.н.

Така че, ако просто искате да обновите HTML, window.location = document.URL ще се върне много по-бързо и с по-малко трафик. Но тя няма да презареди страницата, ако URL адресът има хеш (#).

23
13 окт. отговорът е даден от потребителя762330 на 13 октомври. 2013-10-13 23:32 '13 в 23:32 2013-10-13 23:32

Можете да изпълните тази задача без да използвате jQuery window.location.reload(); , Защото има много начини да направите това, но мисля, че това е подходящ начин за презареждане на същия документ, използвайки javascript. Ето обяснение

Можете да използвате Javascript обект window.location .

 • Получаване на адрес на текущата страница (URL адрес).
 • За да пренасочите браузъра към друга страница.
 • За да презаредите същата страница.

прозорец . Обектът на прозореца в Java скрипта е отворен прозорец в браузъра.

местоположение. Обектът на местоположението в скрипта java съдържа информация за текущия URL адрес.

Обектът за местоположение е подобен на фрагмент на обект на прозорец и се извиква чрез свойството window.location .

Обектите за местоположение имат три метода -

 • assign () Използва се за зареждане на нов документ.
 • reload () Използва се за презареждане на текущия документ.
 • replace () Използва се за замяна на текущия документ с нов.

Затова трябва да използваме reload () , защото това може да ни помогне да презаредим един и същ документ.

Затова го използвайте като window.location.reload();

Jsfiddle онлайн демо

За да поискате от браузъра ви да получи страницата директно от сървъра, а не от кеша, можете да подадете истинския параметър location.reload ():

16
23 дек. Nikhil Agrawal отговори на 23 декември 2013-12-23 12:31 '13 в 12:31 2013-12-23 12:31

JQuery Load може също да обнови страницата:

 $('body').load('views/file.html', function () { $(this).fadeIn(5000); }); 
15
24 июня '13 в 23:08 2013-06-24 23:08 отговорът е даден от Suleman Mirza на 24.06.2013 г. в 23:08 часа 2013-06-24 23:08

Ето решение, което асинхронно презарежда страницата с помощта на jQuery. Той избягва трептенето, причинено от window.location = window.location . Този пример показва страница, която презарежда непрекъснато, подобно на контролен панел. Той е тестван за битка и работи на информационния екран на Таймс Скуеър.

 <!DOCTYPE html> <html > 

Забележки:

 • Използването на $.ajax директно като $.get('',function(data){$(document.body).html(data)}) причинява срив на css / js файла , дори ако използвате cache: true , така че използваме parseHTML
 • parseHTML НЯМА да открие етикета на body , така че тялото ви се нуждае от допълнителен div, надявам се, че този хляб от знания ще ви помогне един ден, можете да познаете как избрахме id за този div
 • Използвайте http-equiv="refresh" само в случай, че нещо се обърка с hiccup javascript / server, след това страницата STILL ще се презареди без телефонното ви обаждане.
 • Този подход вероятно по някакъв начин успокоява паметта, поправя http-equiv
13
18 мая '16 в 1:30 2016-05-18 01:30 Отговор е даден от Уилям Ентрикен на 18 май в 1:30 часа 2016-05-18 01:30

Като общ въпрос, нека се опитаме да обобщим възможните решения за отговор:

Лесно решение за прост javascript :

Най-лесният начин е еднолинейното решение, поставено съответно:

 location.reload(); 

Фактът, че много хора липсват тук, защото се надяват да получат някои "точки", е, че самата функция reload () предлага булева стойност като параметър (за подробности: https://developer.mozilla.org/en-US / docs / Web / API / Местоположение / презареждане ).

Методът Location.reload () презарежда ресурса от текущия URL адрес. Неговият незадължителен уникален параметър е boolean, който, когато е вярно, причинява винаги страницата да се презарежда от сървъра. Ако това е невярно или не е посочено, браузърът може да презареди страницата от кеша.

Това означава, че има два начина:

Решение 1: Заменете презареждането на текущата страница от сървъра

 location.reload(true); 

Решение 2: Рестартирайте от кеш или сървър (въз основа на браузъра и конфигурацията ви)

 location.reload(false); location.reload(); 

И ако искате да го комбинирате с jQuery, когато слушате събитие, бих препоръчал да използвате метода ".on ()" вместо ".click" или други опаковки на събития, например. по-добро решение би било:

 $('#reloadIt').on('eventXyZ', function() { location.reload(true); }); 
12
02 окт. отговорът е даден Fer До 02 окт. 2015-10-02 12:25 '15 в 12:25 ч. 2015-10-02 12:25

Намерих

 window.location.href = ""; 

или

 window.location.href = null; 

също актуализира страницата.

Това улеснява презареждането на страницата, като премахва всеки хеш. Това е много хубаво, когато използвам AngularJS в iOS симулатора, така че не е необходимо да рестартирам приложението.

11
15 сент. Отговорът е даден от Муджа Маскей 15 септември. 2016-09-15 19:04 '16 в 19:04 2016-09-15 19:04
 <html> <head> <title>Refresh a page in jQuery</title> <script type="text/javascript" src="jquery-1.3.2.min.js"></script> </head> <body> <button id="PageRefresh">Refresh a Page in jQuery</button> <script type="text/javascript"> $('#PageRefresh').click(function() { location.reload(); }); </script> </body> </html> 
8
02 дек. Отговорът е даден от Jinesh 02 Dec. 2017-12-02 23:45 '17 в 23:45 2017-12-02 23:45

Нямате нужда от нищо от jQuery, за да презаредите страницата с помощта на чист javascript , просто използвайте функцията за презареждане в свойството на местоположението, както следва:

 window.location.reload(); 

По подразбиране това ще презареди страницата с помощта на кеша на браузъра (ако съществува) ...

Ако искате да презаредите страницата, просто прехвърлете истинската стойност за презареждане, както е показано по-долу ...

 window.location.reload(true); 

Освен това, ако вече сте в прозореца , можете да се отървете от прозореца и да го направите:

 location.reload(); 
5
27 мая '18 в 7:53 2018-05-27 07:53 Отговорът е даден от Alireza на 27 май 18 7:53 ч. 2018-05-27 07:53

Можете да използвате JavaScript метода location.reload() . Този метод заема булев параметър. true или false . Ако параметърът е true ; страницата винаги се презарежда от сървъра. Ако това е false ; който по подразбиране или с празен браузър от параметри презарежда страницата от кеша.

С true параметър

 <button type="button" onclick="location.reload(true);">Reload page</button> 

С default / false

 <button type="button" onclick="location.reload();">Reload page</button> 

Използване на jquery

 <button id="Reloadpage">Reload page</button> <script type="text/javascript"> $('#Reloadpage').click(function() { location.reload(); }); </script> 
5
05 марта '18 в 20:18 2018-03-05 20:18 отговори на Poorna Senani Gamage на 05 март 18 в 20:18 ч . 2018-03-05 20:18

500 други начини за презареждане на страницата с помощта на javascript

 location = location location = location.href location = window.location location = self.location location = window.location.href location = self.location.href location = location['href'] location = window['location'] location = window['location'].href location = window['location']['href'] location = window.location['href'] location = self['location'] location = self['location'].href location = self['location']['href'] location = self.location['href'] location.assign(location) location.replace(location) window.location.assign(location) window.location.replace(location) self.location.assign(location) self.location.replace(location) location['assign'](location) location['replace'](location) window.location['assign'](location) window.location['replace'](location) window['location'].assign(location) window['location'].replace(location) window['location']['assign'](location) window['location']['replace'](location) self.location['assign'](location) self.location['replace'](location) self['location'].assign(location) self['location'].replace(location) self['location']['assign'](location) self['location']['replace'](location) location.href = location location.href = location.href location.href = window.location location.href = self.location location.href = window.location.href location.href = self.location.href location.href = location['href'] location.href = window['location'] location.href = window['location'].href location.href = window['location']['href'] location.href = window.location['href'] location.href = self['location'] location.href = self['location'].href location.href = self['location']['href'] location.href = self.location['href'] location.assign(location.href) location.replace(location.href) window.location.assign(location.href) window.location.replace(location.href) self.location.assign(location.href) self.location.replace(location.href) location['assign'](location.href) location['replace'](location.href) window.location['assign'](location.href) window.location['replace'](location.href) window['location'].assign(location.href) window['location'].replace(location.href) window['location']['assign'](location.href) window['location']['replace'](location.href) self.location['assign'](location.href) self.location['replace'](location.href) self['location'].assign(location.href) self['location'].replace(location.href) self['location']['assign'](location.href) self['location']['replace'](location.href) window.location = location window.location = location.href window.location = window.location window.location = self.location window.location = window.location.href window.location = self.location.href window.location = location['href'] window.location = window['location'] window.location = window['location'].href window.location = window['location']['href'] window.location = window.location['href'] window.location = self['location'] window.location = self['location'].href window.location = self['location']['href'] window.location = self.location['href'] location.assign(window.location) location.replace(window.location) window.location.assign(window.location) window.location.replace(window.location) self.location.assign(window.location) self.location.replace(window.location) location['assign'](window.location) location['replace'](window.location) window.location['assign'](window.location) window.location['replace'](window.location) window['location'].assign(window.location) window['location'].replace(window.location) window['location']['assign'](window.location) window['location']['replace'](window.location) self.location['assign'](window.location) self.location['replace'](window.location) self['location'].assign(window.location) self['location'].replace(window.location) self['location']['assign'](window.location) self['location']['replace'](window.location) self.location = location self.location = location.href self.location = window.location self.location = self.location self.location = window.location.href self.location = self.location.href self.location = location['href'] self.location = window['location'] self.location = window['location'].href self.location = window['location']['href'] self.location = window.location['href'] self.location = self['location'] self.location = self['location'].href self.location = self['location']['href'] self.location = self.location['href'] location.assign(self.location) location.replace(self.location) window.location.assign(self.location) window.location.replace(self.location) self.location.assign(self.location) self.location.replace(self.location) location['assign'](self.location) location['replace'](self.location) window.location['assign'](self.location) window.location['replace'](self.location) window['location'].assign(self.location) window['location'].replace(self.location) window['location']['assign'](self.location) window['location']['replace'](self.location) self.location['assign'](self.location) self.location['replace'](self.location) self['location'].assign(self.location) self['location'].replace(self.location) self['location']['assign'](self.location) self['location']['replace'](self.location) window.location.href = location window.location.href = location.href window.location.href = window.location window.location.href = self.location window.location.href = window.location.href window.location.href = self.location.href window.location.href = location['href'] window.location.href = window['location'] window.location.href = window['location'].href window.location.href = window['location']['href'] window.location.href = window.location['href'] window.location.href = self['location'] window.location.href = self['location'].href window.location.href = self['location']['href'] window.location.href = self.location['href'] location.assign(window.location.href) location.replace(window.location.href) window.location.assign(window.location.href) window.location.replace(window.location.href) self.location.assign(window.location.href) self.location.replace(window.location.href) location['assign'](window.location.href) location['replace'](window.location.href) window.location['assign'](window.location.href) window.location['replace'](window.location.href) window['location'].assign(window.location.href) window['location'].replace(window.location.href) window['location']['assign'](window.location.href) window['location']['replace'](window.location.href) self.location['assign'](window.location.href) self.location['replace'](window.location.href) self['location'].assign(window.location.href) self['location'].replace(window.location.href) self['location']['assign'](window.location.href) self['location']['replace'](window.location.href) self.location.href = location self.location.href = location.href self.location.href = window.location self.location.href = self.location self.location.href = window.location.href self.location.href = self.location.href self.location.href = location['href'] self.location.href = window['location'] self.location.href = window['location'].href self.location.href = window['location']['href'] self.location.href = window.location['href'] self.location.href = self['location'] self.location.href = self['location'].href self.location.href = self['location']['href'] self.location.href = self.location['href'] location.assign(self.location.href) location.replace(self.location.href) window.location.assign(self.location.href) window.location.replace(self.location.href) self.location.assign(self.location.href) self.location.replace(self.location.href) location['assign'](self.location.href) location['replace'](self.location.href) window.location['assign'](self.location.href) window.location['replace'](self.location.href) window['location'].assign(self.location.href) window['location'].replace(self.location.href) window['location']['assign'](self.location.href) window['location']['replace'](self.location.href) self.location['assign'](self.location.href) self.location['replace'](self.location.href) self['location'].assign(self.location.href) self['location'].replace(self.location.href) self['location']['assign'](self.location.href) self['location']['replace'](self.location.href) location['href'] = location location['href'] = location.href location['href'] = window.location location['href'] = self.location location['href'] = window.location.href location['href'] = self.location.href location['href'] = location['href'] location['href'] = window['location'] location['href'] = window['location'].href location['href'] = window['location']['href'] location['href'] = window.location['href'] location['href'] = self['location'] location['href'] = self['location'].href location['href'] = self['location']['href'] location['href'] = self.location['href'] location.assign(location['href']) location.replace(location['href']) window.location.assign(location['href']) window.location.replace(location['href']) self.location.assign(location['href']) self.location.replace(location['href']) location['assign'](location['href']) location['replace'](location['href']) window.location['assign'](location['href']) window.location['replace'](location['href']) window['location'].assign(location['href']) window['location'].replace(location['href']) window['location']['assign'](location['href']) window['location']['replace'](location['href']) self.location['assign'](location['href']) self.location['replace'](location['href']) self['location'].assign(location['href']) self['location'].replace(location['href']) self['location']['assign'](location['href']) self['location']['replace'](location['href']) window['location'] = location window['location'] = location.href window['location'] = window.location window['location'] = self.location window['location'] = window.location.href window['location'] = self.location.href window['location'] = location['href'] window['location'] = window['location'] window['location'] = window['location'].href window['location'] = window['location']['href'] window['location'] = window.location['href'] window['location'] = self['location'] window['location'] = self['location'].href window['location'] = self['location']['href'] window['location'] = self.location['href'] location.assign(window['location']) location.replace(window['location']) window.location.assign(window['location']) window.location.replace(window['location']) self.location.assign(window['location']) self.location.replace(window['location']) location['assign'](window['location']) location['replace'](window['location']) window.location['assign'](window['location']) window.location['replace'](window['location']) window['location'].assign(window['location']) window['location'].replace(window['location']) window['location']['assign'](window['location']) window['location']['replace'](window['location']) self.location['assign'](window['location']) self.location['replace'](window['location']) self['location'].assign(window['location']) self['location'].replace(window['location']) self['location']['assign'](window['location']) self['location']['replace'](window['location']) window['location'].href = location window['location'].href = location.href window['location'].href = window.location window['location'].href = self.location window['location'].href = window.location.href window['location'].href = self.location.href window['location'].href = location['href'] window['location'].href = window['location'] window['location'].href = window['location'].href window['location'].href = window['location']['href'] window['location'].href = window.location['href'] window['location'].href = self['location'] window['location'].href = self['location'].href window['location'].href = self['location']['href'] window['location'].href = self.location['href'] location.assign(window['location'].href) location.replace(window['location'].href) window.location.assign(window['location'].href) window.location.replace(window['location'].href) self.location.assign(window['location'].href) self.location.replace(window['location'].href) location['assign'](window['location'].href) location['replace'](window['location'].href) window.location['assign'](window['location'].href) window.location['replace'](window['location'].href) window['location'].assign(window['location'].href) window['location'].replace(window['location'].href) window['location']['assign'](window['location'].href) window['location']['replace'](window['location'].href) self.location['assign'](window['location'].href) self.location['replace'](window['location'].href) self['location'].assign(window['location'].href) self['location'].replace(window['location'].href) self['location']['assign'](window['location'].href) self['location']['replace'](window['location'].href) window['location']['href'] = location window['location']['href'] = location.href window['location']['href'] = window.location window['location']['href'] = self.location window['location']['href'] = window.location.href window['location']['href'] = self.location.href window['location']['href'] = location['href'] window['location']['href'] = window['location'] window['location']['href'] = window['location'].href window['location']['href'] = window['location']['href'] window['location']['href'] = window.location['href'] window['location']['href'] = self['location'] window['location']['href'] = self['location'].href window['location']['href'] = self['location']['href'] window['location']['href'] = self.location['href'] location.assign(window['location']['href']) location.replace(window['location']['href']) window.location.assign(window['location']['href']) window.location.replace(window['location']['href']) self.location.assign(window['location']['href']) self.location.replace(window['location']['href']) location['assign'](window['location']['href']) location['replace'](window['location']['href']) window.location['assign'](window['location']['href']) window.location['replace'](window['location']['href']) window['location'].assign(window['location']['href']) window['location'].replace(window['location']['href']) window['location']['assign'](window['location']['href']) window['location']['replace'](window['location']['href']) self.location['assign'](window['location']['href']) self.location['replace'](window['location']['href']) self['location'].assign(window['location']['href']) self['location'].replace(window['location']['href']) self['location']['assign'](window['location']['href']) self['location']['replace'](window['location']['href']) window.location['href'] = location window.location['href'] = location.href window.location['href'] = window.location window.location['href'] = self.location window.location['href'] = window.location.href window.location['href'] = self.location.href window.location['href'] = location['href'] window.location['href'] = window['location'] window.location['href'] = window['location'].href window.location['href'] = window['location']['href'] window.location['href'] = window.location['href'] window.location['href'] = self['location'] window.location['href'] = self['location'].href window.location['href'] = self['location']['href'] window.location['href'] = self.location['href'] location.assign(window.location['href']) location.replace(window.location['href']) window.location.assign(window.location['href']) window.location.replace(window.location['href']) self.location.assign(window.location['href']) self.location.replace(window.location['href']) location['assign'](window.location['href']) location['replace'](window.location['href']) window.location['assign'](window.location['href']) window.location['replace'](window.location['href']) window['location'].assign(window.location['href']) window['location'].replace(window.location['href']) window['location']['assign'](window.location['href']) window['location']['replace'](window.location['href']) self.location['assign'](window.location['href']) self.location['replace'](window.location['href']) self['location'].assign(window.location['href']) self['location'].replace(window.location['href']) self['location']['assign'](window.location['href']) self['location']['replace'](window.location['href']) self['location'] = location self['location'] = location.href self['location'] = window.location self['location'] = self.location self['location'] = window.location.href self['location'] = self.location.href self['location'] = location['href'] self['location'] = window['location'] self['location'] = window['location'].href self['location'] = window['location']['href'] self['location'] = window.location['href'] self['location'] = self['location'] self['location'] = self['location'].href self['location'] = self['location']['href'] self['location'] = self.location['href'] location.assign(self['location']) location.replace(self['location']) window.location.assign(self['location']) window.location.replace(self['location']) self.location.assign(self['location']) self.location.replace(self['location']) location['assign'](self['location']) location['replace'](self['location']) window.location['assign'](self['location']) window.location['replace'](self['location']) window['location'].assign(self['location']) window['location'].replace(self['location']) window['location']['assign'](self['location']) window['location']['replace'](self['location']) self.location['assign'](self['location']) self.location['replace'](self['location']) self['location'].assign(self['location']) self['location'].replace(self['location']) self['location']['assign'](self['location']) self['location']['replace'](self['location']) self['location'].href = location self['location'].href = location.href self['location'].href = window.location self['location'].href = self.location self['location'].href = window.location.href self['location'].href = self.location.href self['location'].href = location['href'] self['location'].href = window['location'] self['location'].href = window['location'].href self['location'].href = window['location']['href'] self['location'].href = window.location['href'] self['location'].href = self['location'] self['location'].href = self['location'].href self['location'].href = self['location']['href'] self['location'].href = self.location['href'] location.assign(self['location'].href) location.replace(self['location'].href) window.location.assign(self['location'].href) window.location.replace(self['location'].href) self.location.assign(self['location'].href) self.location.replace(self['location'].href) location['assign'](self['location'].href) location['replace'](self['location'].href) window.location['assign'](self['location'].href) window.location['replace'](self['location'].href) window['location'].assign(self['location'].href) window['location'].replace(self['location'].href) window['location']['assign'](self['location'].href) window['location']['replace'](self['location'].href) self.location['assign'](self['location'].href) self.location['replace'](self['location'].href) self['location'].assign(self['location'].href) self['location'].replace(self['location'].href) self['location']['assign'](self['location'].href) self['location']['replace'](self['location'].href) self['location']['href'] = location self['location']['href'] = location.href self['location']['href'] = window.location self['location']['href'] = self.location self['location']['href'] = window.location.href self['location']['href'] = self.location.href self['location']['href'] = location['href'] self['location']['href'] = window['location'] self['location']['href'] = window['location'].href self['location']['href'] = window['location']['href'] self['location']['href'] = window.location['href'] self['location']['href'] = self['location'] self['location']['href'] = self['location'].href self['location']['href'] = self['location']['href'] self['location']['href'] = self.location['href'] location.assign(self['location']['href']) location.replace(self['location']['href']) window.location.assign(self['location']['href']) window.location.replace(self['location']['href']) self.location.assign(self['location']['href']) self.location.replace(self['location']['href']) location['assign'](self['location']['href']) location['replace'](self['location']['href']) window.location['assign'](self['location']['href']) window.location['replace'](self['location']['href']) window['location'].assign(self['location']['href']) window['location'].replace(self['location']['href']) window['location']['assign'](self['location']['href']) window['location']['replace'](self['location']['href']) self.location['assign'](self['location']['href']) self.location['replace'](self['location']['href']) self['location'].assign(self['location']['href']) self['location'].replace(self['location']['href']) self['location']['assign'](self['location']['href']) self['location']['replace'](self['location']['href']) self.location['href'] = location self.location['href'] = location.href self.location['href'] = window.location self.location['href'] = self.location self.location['href'] = window.location.href self.location['href'] = self.location.href self.location['href'] = location['href'] self.location['href'] = window['location'] self.location['href'] = window['location'].href self.location['href'] = window['location']['href'] 
5
ответ дан stalinrajindian 02 дек. '17 в 23:45 2017-12-02 23:45